Back

JOB SPECIFICATION
  • Student job
  • 1day/week
  • 2days/week
  • English - Advanced English
  • Dutch - Native Dutch
  • French - Intermediate French
  • Administration - Administration
  • Remote
JOB DESCRIPTION

Heb je interesse in en kennis van wereldoorlog 1? Kan je overweg met 20ste eeuwse bronnen? Dan is dit iets voor jou!

Voor een dame waarbij haar opa in wereldoorlog 1 heeft gevochten, zijn we op zoek naar een student met interesse in en kennis van WOI. Je gaat kritisch aan de slag met de reeds geschreven info over haar grootvader en vult eventueel aan. Het verhaal is geschreven in Microsoft Word. De bedoeling is dat het verhaal en bronnenmateriaal academisch relevant wordt gemaakt: opmaken van voetnoten en bibliografie.

De paper is in het Nederlands, maar een passieve kennis Frans/Engels is nodig om de bronnen te begrijpen.